انواع صفحه

 • از تا
  • اکتیو (ACTIVE)
  • تیرولیت(TYROLIT)
  • سایر
  • رونیکس_Ronix
  • نجاری
  • عمومی صنعتی
  • آهنگری
  • ساختمانی

1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3538رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3538رونیکس : - تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3538رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3538رونیکس : - تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3538رونیکس

163,000 تومان 163,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش آهن 115 میلی متری مدل RH-3723رونیکس

 ویژگی های سنگ برش آهن 115 میلی متری مدل RH-3723رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش آهن 115 میلی متری مدل RH-3723رونیکس

 ویژگی های سنگ برش آهن 115 میلی متری مدل RH-3723رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده..

سنگ برش آهن 115 میلی متری مدل RH-3723رونیکس

28,000 تومان 28,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ برش آهن 180 میلی متری مدلRH-3703رونیکس

ویژگی های سنگ برش آهن 180 میلی متری مدلRH-3703رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزی..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ برش آهن 180 میلی متری مدلRH-3703رونیکس

ویژگی های سنگ برش آهن 180 میلی متری مدلRH-3703رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزی..

سنگ برش آهن 180 میلی متری مدلRH-3703رونیکس

36,000 تومان 36,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش استیل 115 میلی متری مدلRH-3741رونیکس

ویژگی های سنگ برش استیل 115 میلی متری مدلRH-3741رونیکس:- صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین- من..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش استیل 115 میلی متری مدلRH-3741رونیکس

ویژگی های سنگ برش استیل 115 میلی متری مدلRH-3741رونیکس:- صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین- من..

1 عدد
موجود سنگ برش استیل 180 میلی متری مدلRH-3742رونیکس

ویژگی های سنگ برش استیل 180 میلی متری مدلRH-3742رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با ر..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش استیل 180 میلی متری مدلRH-3742رونیکس

ویژگی های سنگ برش استیل 180 میلی متری مدلRH-3742رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با ر..

سنگ برش استیل 180 میلی متری مدلRH-3742رونیکس

44,000 تومان 44,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش سنگبری 230 میلی متری مدلRH-3712رونیکس

ویژگی های سنگ برش سنگبری 230 میلی متری مدلRH-3712رونیکس :- صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین- ..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ برش سنگبری 230 میلی متری مدلRH-3712رونیکس

ویژگی های سنگ برش سنگبری 230 میلی متری مدلRH-3712رونیکس :- صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین- ..

سنگ برش سنگبری 230 میلی متری مدلRH-3712رونیکس

99,000 تومان 99,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ ساب آهن 115 میلی متری مد لRH-3724رونیکس

ویژگی های سنگ ساب آهن 115 میلی متری مد لRH-3724رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای ساب زنی هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده ب..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ ساب آهن 115 میلی متری مد لRH-3724رونیکس

ویژگی های سنگ ساب آهن 115 میلی متری مد لRH-3724رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای ساب زنی هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده ب..

1 عدد
موجود سنگ ساب آهن 180 میلی متری مدلRH-3704رونیکس

ویژگی های سنگ ساب آهن 180 میلی متری مدلRH-3704رونیکس : - صفحاتی بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین..

قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ ساب آهن 180 میلی متری مدلRH-3704رونیکس

ویژگی های سنگ ساب آهن 180 میلی متری مدلRH-3704رونیکس : - صفحاتی بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین..

سنگ ساب آهن 180 میلی متری مدلRH-3704رونیکس

88,000 تومان 88,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ ساب آهن 6*115 تیرولیت

نوع: سنگ ساب آهن ساخت کشور اتریش..

قیمت تک

سنگ ساب آهن 6*115 تیرولیت

52,000 تومان 52,000 تومان
1 عدد
ناموجود سنگ ساب آهن 6*115 تیرولیت

نوع: سنگ ساب آهن ساخت کشور اتریش..

سنگ ساب آهن 6*115 تیرولیت

52,000 تومان 52,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ سایش آهن 115 میلیمتری کلینگ اسپور

سرعت کارکرد: 13300 دور در دقیقهضخامت: 6 میلیمترقطر صفحه: 115 میلیمترساخت چین..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ سایش آهن 115 میلیمتری کلینگ اسپور

سرعت کارکرد: 13300 دور در دقیقهضخامت: 6 میلیمترقطر صفحه: 115 میلیمترساخت چین..

سنگ سایش آهن 115 میلیمتری کلینگ اسپور

29,000 تومان 29,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ نفت(سنگ چاقوتیزکنی)مدلAC-7720CN اکتیو

ویژگی های سنگ نفت(سنگ چاقوتیزکنی)مدلAC-7720CN اکتیو : - قابل استفاده جهت تیز کردن اجسام .- برنده از قبیل چاقو، قیچی، و... .- ساخته شده از مو..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود سنگ نفت(سنگ چاقوتیزکنی)مدلAC-7720CN اکتیو

ویژگی های سنگ نفت(سنگ چاقوتیزکنی)مدلAC-7720CN اکتیو : - قابل استفاده جهت تیز کردن اجسام .- برنده از قبیل چاقو، قیچی، و... .- ساخته شده از مو..

سنگ نفت(سنگ چاقوتیزکنی)مدلAC-7720CN اکتیو

121,000 تومان 121,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس

ویژگی های سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین ..

قیمت تک

سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس

120,000 تومان 120,000 تومان
1 عدد
موجود سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس

ویژگی های سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس : - صفحه ای بسیار کارآمد و مناسب برای برش‌هایی سریع. با عمری بسیار طولانی و پیوند شده با رزین ..

سنگ پروفیل بر 3*355مدلRH-3732رونیکس

120,000 تومان 120,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3507رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3507رونیکس : - تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

قیمت تک
1 عدد
صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3507رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 115 میلی متری مدلRH-3507رونیکس : - تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3508 رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3508 رونیکس : -تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3508 رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3508 رونیکس : -تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3508 رونیکس

647,000 تومان 647,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3539 رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3539 رونیکس : -تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3539 رونیکس

ویژگی های صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3539 رونیکس : -تولید شده با فناوری‌های پیشرفته و دستگاه‎‌های اتوماتیک به منظور افزایش قدرت برش و طول..

صفحه سرامیک بر 230 میلی متری مدلRH-3539 رونیکس

548,000 تومان 548,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سنگ برش آهن 180 میلیمتر تیرولیت

نوع : برش آهن ساخت کشور اتریش..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود صفحه سنگ برش آهن 180 میلیمتر تیرولیت

نوع : برش آهن ساخت کشور اتریش..

صفحه سنگ برش آهن 180 میلیمتر تیرولیت

52,000 تومان 52,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 16 از 31 (2 صفحه)

قیمت انواع صفحه 

تمام صفحات برشی از ذرات ریز و سایشی ساخته شده اند که این دانه ها در هنگام چرخش صفحه، با سطوح برخورد می کند. در نتیجه با ایجاد کردن سایش و اصطکاک، فرآیند برشکاری انجام می شود. ذرات ریز سایشی با گذشت زمان کند شده و از بین می روند؛ بنابراین باید با ذرات تیز جدید و بزرگ تری جایگزین شوند. همانطور که گفته شد صفحه فرز از انواع مختلفی برخوردارند و قابلیت نصب و قرارگیری روی دستگاه های فرز، مینی فرز، پروفیل بر و … را دارند. بنابراین با تهیه صفحات مختلف می توان بسیاری از کارهای برش و سایش را بر روی سطوح مختلف انجام داد.

در صورتی که نتوانید انتخاب مناسبی داشته باشید، در هنگام برش و سایش دچار مشکل خواهید شد و دستگاه عملکرد مطلوبی نخواهد داشت. در ادامه  انواع صفحه فرز را به شما همراهان عزیز معرفی خواهیم کرد تا در هنگام تهیه آن انتخاب درستی داشته باید.

انواع صفحه برش فرز

با توجه به کاربرد و نوع کارایی می توان صفحه فرز یا دیسک برش را به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد.


صفحه مینی فلاپ

این نوع از صفحه فرز از قرارگیری چندین سنباده به صورت مورب بر روی یکدیگر تشکیل شده است و قابلیت نصب بر روی انواع فرزها و مینی فرزها دارد که با استفاده از آن می توانید عملیات سنباده کاری را بر روی قطعه کار انجام دهید.

 نکته: تفاوت مینی فلاپ و صفحه های سنباده در راحتی کاربر و عملکرد سایشی است.


صفحه استیل بر

دومین مدل در بین انواع صفحه برش، صفحه استیل بر است که از کمترین ضخامت نسبت به سایر مدل ها برخوردار است. از این مدل می توان جهت لایه برداری و برش انواع فولاد مانند استیل با ضخامت کم بهره برد.


صفحه آهن بر

جهت برش صفحات آهنی از صفحه فرز آهن بر استفاده می شود. با استفاده از این صفحه می توان انواع لوله و پروفیل آهنی با ضخامت کم برش داد.


لازم است بدانید که ضخامت صفحات آهن بر معمولا بین 1 تا 2 میلی متر است.


صفحه ساب و سایش

از دیگر صفحات فرز می توان به صفحه های ساب و سایش اشاره کرد که جهت صاف کردن و نیز گرفتن پلیسه بسیاری از سطوح کاربرد دارد.

 پراستفاده ترین صفحات ساب و سایش قطرهایی برابر با 115، 180 و 230 میلی متر دارند.


صفحه پرفیل بر

یکی دیگر از پرکاربردترین صفحات برشی صفحه های پروفیل بر هستند که از آن ها جهت برش انواع قوطی، لوله و پروفیل های ساختمانی استفاده می شود. کاربردی ترین سایزهای این صفحات دو نوع 300 و 355 میلی متری هستند.


صفحه سنگ بر

برای برش انواع سطوح سنگی و نیز ساییدن آن از صفحات سنگ بر استفاده می شود. این صفحات در قطرهای متفاوتی از جمله 115، 180، 210 میلی متر در بازار موجود هستند.


صفحه سرامیک بر

از دیگر ابزارهای برشی صفحات سرامیک بر هستند که از طریق ساییدن عملیات برش را انجام می دهند. این صفحات باید از سرعت چرخش بالایی بهره مند باشند تا از لب پر شدن و شکستن کاشی و سرامیک جلوگیری شود. پرکاربردترین مدل صفحه سرامیک بر در قطرهای 115، 180 و 230 میلی متری می باشند.


صفحه گرانیت بر

صفحه های گرانیت بر مجهز به شیارهایی هستند و نسبت به مدل های دیگر از طراحی منحصربه فردی برخوردار هستند. جنس این صفحات از آلیاژ فولاد بوده و با وجود شیارهایی که دارد باعث شده تا در هنگام سایش نیز ضربه هایی به آن وارد کند تا عملیات برش گرانیت به خوبی انجام شود. صفحات گرانیت بر را می توان بر روی انواع دستگاه های فرز نصب کرد که کاربردی ترین ها در سایزهای 115، 180 و 230 میلی متری می باشند.


صفحه بتن بر

صفحات برش بتن نیز همانند صفحه های سرامیک بر دارای لبه الماسه بوده و به شکل شیارهایی دندانه دار طراحی شده اند. این نوع از صفحه فرز جهت برداشتن بخشی از بتن و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. قطر صفحه برش بتن 300 تا 750 میلی متر است.


صفحه آسفالت بر

صفحه های آسفالت بر شباهت زیادی به صفحات بتن بر داشته و همانن آن ها نیز دارای سگمنت است. همانطور که از نام این صفحه پیداست، مناسب برای برش آسفالت بوده و در سایزهای مختلف بین 350 تا 700 میلی متر توئلید می شود. البته لازم است بدانید برای کارهای صنعتی این صفحات در سایزهای بزرگ تری نیز تولید خواهند شد.


صفحه سنباده

صفحات سنباده قابلیت نصب و قرارگیری بر روی فرز و مینی فرزها را دارند که گزینه ای ایده آل برای سنباده کاری و لایه برداری سطوح مختلف هستند.

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش