کپسولهای آتش نشانی

 • از تا
  • دژ (DEZH)
  • بایاسیلندر(BAYA)
  • خانگی
  • عمومی صنعتی

1 عدد
ناموجود اسپری خاموش کننده آتش فایراستاپ

مناسب استفاده از فاصله 20 الی 30 سانتی متری حجم: 500 میلی لیترپاشش مواد بصورت فوم (مانندبرف شادی)دارای زمان مصرف چهار ساله در آتش سوزی های ن..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود اسپری خاموش کننده آتش فایراستاپ

مناسب استفاده از فاصله 20 الی 30 سانتی متری حجم: 500 میلی لیترپاشش مواد بصورت فوم (مانندبرف شادی)دارای زمان مصرف چهار ساله در آتش سوزی های ن..

اسپری خاموش کننده آتش فایراستاپ

95,000 تومان 95,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آب و گاز 6 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز ..

قیمت تک

کپسول آب و گاز 6 لیتری دژ

588,000 تومان 588,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آب و گاز 6 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز ..

کپسول آب و گاز 6 لیتری دژ

588,000 تومان 588,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود کپسول آب وگاز 10 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز ..

قیمت تک

کپسول آب وگاز 10 لیتری دژ

710,000 تومان 710,000 تومان
1 عدد
ناموجود کپسول آب وگاز 10 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز ..

کپسول آب وگاز 10 لیتری دژ

710,000 تومان 710,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آب وگاز 50 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز دارای چرخ جهت حمل راحت..

قیمت تک

کپسول آب وگاز 50 لیتری دژ

3,817,000 تومان 3,817,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آب وگاز 50 لیتری دژ

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی مواد خشک، چوب و پارچه نوع کپسول: آب و گاز دارای چرخ جهت حمل راحت..

کپسول آب وگاز 50 لیتری دژ

3,817,000 تومان 3,817,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی CO2 بایا

4,950,000 تومان 4,950,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

کپسول آتش نشانی 12 کیلویی CO2 بایا

4,950,000 تومان 4,950,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالنوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 12کیلویی بایا

1,350,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالنوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

کپسول آتش نشانی 12کیلویی بایا

1,350,000 تومان 1,595,000 تومان 1,595,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 3 کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی بایا

984,000 تومان 984,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 3 کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی بایا

984,000 تومان 984,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 3 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی CO2 بایا

1,991,000 تومان 1,991,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 3 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

کپسول آتش نشانی 3 کیلویی CO2 بایا

1,991,000 تومان 1,991,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 4 کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی بایا

1,040,000 تومان 1,040,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 4 کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی بایا

1,040,000 تومان 1,040,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 4 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی CO2 بایا

2,783,000 تومان 2,783,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 4 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

کپسول آتش نشانی 4 کیلویی CO2 بایا

2,783,000 تومان 2,783,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 6 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی CO2 بایا

3,861,000 تومان 3,861,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 6 کیلویی CO2 بایا

مناسب جهت استفاده در حریق های ناشی از جریان الکتریسیته نوع کپسول: CO2..

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی CO2 بایا

3,861,000 تومان 3,861,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 6کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 6کیلویی بایا

1,232,000 تومان 1,232,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 6کیلویی بایا

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

کپسول آتش نشانی 6کیلویی بایا

1,232,000 تومان 1,232,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 1 کیلو بایا

نوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در داخل خودرو یا منزلقابلیت جابجایی آساندارای فشارسنج فشار داخل کپسول..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 1 کیلو بایا

869,000 تومان 869,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 1 کیلو بایا

نوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در داخل خودرو یا منزلقابلیت جابجایی آساندارای فشارسنج فشار داخل کپسول..

کپسول آتش نشانی 1 کیلو بایا

869,000 تومان 869,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندر

کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندرجنس سیلندر :فولاد Co2 دی اکسید کربن نوع کپسولCapacity 10 kg ۱۰ لیتر ظرفیت60 To 70 Bar ۶۰ الی ۷۰ بار فشار کاری ر..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندر

4,950,000 تومان 4,950,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندر

کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندرجنس سیلندر :فولاد Co2 دی اکسید کربن نوع کپسولCapacity 10 kg ۱۰ لیتر ظرفیت60 To 70 Bar ۶۰ الی ۷۰ بار فشار کاری ر..

کپسول آتش نشانی 10 کیلو CO2 بایا سیلندر

4,950,000 تومان 4,950,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12 کیلو دژ

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالنوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 12 کیلو دژ

847,000 تومان 847,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 12 کیلو دژ

مناسب اطفای حریق حاصل از فرآورده های نفتی، گاز و مایعات قابل اشتعالنوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در ساختمان ها و منزل..

کپسول آتش نشانی 12 کیلو دژ

847,000 تومان 847,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 1کیلویی دژ

نوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در داخل خودرو یا منزلقابلیت جابجایی آساندارای فشارسنج فشار داخل کپسول..

قیمت تک

کپسول آتش نشانی 1کیلویی دژ

314,000 تومان 314,000 تومان
1 عدد
موجود کپسول آتش نشانی 1کیلویی دژ

نوع کپسول: پودریمناسب برای نصب در داخل خودرو یا منزلقابلیت جابجایی آساندارای فشارسنج فشار داخل کپسول..

کپسول آتش نشانی 1کیلویی دژ

314,000 تومان 314,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 16 از 28 (2 صفحه)


(جهت خرید عمده از انواع مختلف دیگر تماس بگیرید)خاموش کننده آتش نشانی انواع آتش سوزی

بر اساس الزامات سازمان آتش نشانی آتش سوزی در شش نوع : A-B-D-C-K میباشد

1-آتش سوزی نوع A به آتش جامدت مانند آتش  از پارچه و چوب و کاغذو... گفته میشود.

2-آتش سوزی نوع B به آتش سوزی مایعات مانند :نفت وبنزین وگازوِئیل و... گفته میشود.

3-آتش سوزی نوع C به آتش سوزیهای از طریق گازهای اشتعال پذیر گفته میشود.

4-آتش سوزی نوع D به آتش سوزی به واسطه فلزات واکنش پذیر و اشتعال پذیر مانند منیزیم و پتاسیم گفته میشود.

5-آتش سوزی نوع K به آتش سوزی به واسطه روغن های خوراکی و آشپزخانه ای گفته میشود.جدول انتخاب کپسول آتش نشانی مناسب شما:


نوع کپسولجامداتمایعاتگازهاالکتریسیته
آب وگازعالی------------------------
کفخوبعالی----------
CO2------ضعیفضعیفعالی
پودرو گازضعیفعالیخوبضعیف


توجه داشته باشید که کپسول پودر و گاز تقریبا برای تمام مواد قابل استفاده میباشد.

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش