گارنیل_(GARNAIL)

مقایسه کالا (0)


موجود اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیل

اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 3 م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 4 م م =75%دارای 2 متر کاب..

موجود اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیل

اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 3 م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 4 م م =75%دارای 2 متر کاب..

موجود دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیل

دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 4م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5 م م =60%دارای 2 متر ..

موجود دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیل

دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 4م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5 م م =60%دارای 2 متر ..

موجود دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیل

دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیلقطعات موجود در برد اينورتر ٢٠٠ ماسفت گارنيل :23N50 - ١٢عدد470UF - ٤عددD9202 - ١٤عدددا..

موجود دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیل

دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیلقطعات موجود در برد اينورتر ٢٠٠ ماسفت گارنيل :23N50 - ١٢عدد470UF - ٤عددD9202 - ١٤عدددا..

موجود موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگ..

موجود موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگ..

موجود موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیل

موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه500 سی سیتوان خروجی 8500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر ..

موجود موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیل

موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه500 سی سیتوان خروجی 8500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر ..

موجود موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

✅ موتور تک بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 7 اسب بخار، نوع استارت هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک ✅ حجم مخزن: 3/6 لیتر✅ سرعت 3600 دور در دقیقه✅ قطر ..

موجود موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

✅ موتور تک بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 7 اسب بخار، نوع استارت هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک ✅ حجم مخزن: 3/6 لیتر✅ سرعت 3600 دور در دقیقه✅ قطر ..

موجود موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیل

موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه390 سی سیتوان خروجی 5500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیل

موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه390 سی سیتوان خروجی 5500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیل

موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه420 سی سیتوان خروجی 6500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیل

موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه420 سی سیتوان خروجی 6500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیل

موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه460 سی سیتوان خروجی 7500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیل

موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه460 سی سیتوان خروجی 7500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک دبی خروجی 36 متر مکعب بر ساعت توان 7 اسب بخار ظرفیت سیلندر 163 سی سی حجم مخز..

موجود پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک دبی خروجی 36 متر مکعب بر ساعت توان 7 اسب بخار ظرفیت سیلندر 163 سی سی حجم مخز..

موجود پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 3 اینچی هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت 3/6 لیتر✅️ نوع سوخت بنزین✅ دبی خرو..

موجود پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 3 اینچی هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت 3/6 لیتر✅️ نوع سوخت بنزین✅ دبی خرو..

موجود پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅  ۳ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۳/۶ لیتر✅️ نوع سوخت گازوئیل..

موجود پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅  ۳ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۳/۶ لیتر✅️ نوع سوخت گازوئیل..

موجود پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

✅ موتور آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅ پمپ آب ۴ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۶ لیتر✅ دبی خروجی ۹۶ متر مکعب در ساعت✅ عمق مکش ..

موجود پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

✅ موتور آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅ پمپ آب ۴ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۶ لیتر✅ دبی خروجی ۹۶ متر مکعب در ساعت✅ عمق مکش ..

موجود چکش تخریب 1400 وات GDH06-0716 گارنیل

چکش تخریب 1400 واتقدر ت : 1400 واتتوان ضربه : 16 ژولنوع قلم : 5 شیاروزن : 7 کیلوگرممناسب جهت انواع پروژه های تخریب ساختمان.طراحی کارآمد دسته کمکی گردا..

موجود چکش تخریب 1400 وات GDH06-0716 گارنیل

چکش تخریب 1400 واتقدر ت : 1400 واتتوان ضربه : 16 ژولنوع قلم : 5 شیاروزن : 7 کیلوگرممناسب جهت انواع پروژه های تخریب ساختمان.طراحی کارآمد دسته کمکی گردا..

موجود چکش تخریب 1500 وات GDH06-1124 گارنیل

قدرت : 1500 واتتوان ضربه : 26 ژولنوع قلم : پنج گوشوزن : 11 کیلوگرمتعداد ضربه : 1000 - 2300 بار در دقیقهمکانیزم حرفه ای و قدرتمند دارای کابل برق 5..

موجود چکش تخریب 1500 وات GDH06-1124 گارنیل

قدرت : 1500 واتتوان ضربه : 26 ژولنوع قلم : پنج گوشوزن : 11 کیلوگرمتعداد ضربه : 1000 - 2300 بار در دقیقهمکانیزم حرفه ای و قدرتمند دارای کابل برق 5..

نمايش 1 تا 16 از 27 (2 صفحه)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

  • نماد ساماندهی
  • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد