گارنیل_(GARNAIL)

مقایسه کالا (0)


موجود اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیل

اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 3 م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 4 م م =75%دارای 2 متر کاب..

موجود اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیل

اینورترجوشکاری 200آمپرمدل GW04-1720G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 3 م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 4 م م =75%دارای 2 متر کاب..

موجود دستگاه جوش اینورتر ماسفت 250آمپرمدل GW04-2125F گارنیل

دستگاه جوش اینورتر ماسفت 250آمپرمدل GW04-2125F گارنیلدارای تکنولوژی ماسفتقابلیت جوشکاری با الکترود 4=100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5=100%دارای کا..

موجود دستگاه جوش اینورتر ماسفت 250آمپرمدل GW04-2125F گارنیل

دستگاه جوش اینورتر ماسفت 250آمپرمدل GW04-2125F گارنیلدارای تکنولوژی ماسفتقابلیت جوشکاری با الکترود 4=100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5=100%دارای کا..

موجود دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیل

دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 4م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5 م م =60%دارای 2 متر ..

موجود دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیل

دستگاه جوش اینورتر250آمپر مدل GW04-2125G گارنیلدارای تکنولوژی IGBTقابلیت جوشکاری با الکترود 4م م =100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5 م م =60%دارای 2 متر ..

موجود دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیل

دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیلدارای تکنولوژی ماسفتقابلیت جوشکاری با الکترود 4=100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5=75%دارای کابل اتصال ..

موجود دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیل

دستگاه جوشکاری ماسفت 200آمپر مدل GW04-1720F گارنیلدارای تکنولوژی ماسفتقابلیت جوشکاری با الکترود 4=100%قابلیت جوشکاری با الکترود 5=75%دارای کابل اتصال ..

موجود موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات استارتی مدل GG01-2830E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگ..

موجود موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیل

موتور برق 3 کیلو وات هندلی مدل GG01-2830R  گارنیلتک سیلندر چهارزمانه210 سی سیتوان خروجی 3000 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :15 لیتردارای نمایشگ..

موجود موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیل

موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه500 سی سیتوان خروجی 8500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر ..

موجود موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیل

موتور برق 8.5 کیلو وات استارتی مدل GG01-8085E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه500 سی سیتوان خروجی 8500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر ..

موجود موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیل

موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه390 سی سیتوان خروجی 5500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیل

موتوربرق 5.5 کیلووات استارتی مدل GG01-5055E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه390 سی سیتوان خروجی 5500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیل

موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه420 سی سیتوان خروجی 6500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیل

موتوربرق 6.5 کیلووات استارتی مدل GG01-6065E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه420 سی سیتوان خروجی 6500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیل

موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه460 سی سیتوان خروجی 7500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیل

موتوربرق 7.5 کیلووات استارتی مدل GG01-7075E گارنیلتک سیلندر چهارزمانه460 سی سیتوان خروجی 7500 واتمجهز به نوسانگیر AVRحجم مخزن :25 لیتردارای نمایشگر دی..

موجود کمپرسور باد 10 لیتری مدل GAC02-1510 گارنیل

کمپرسور باد 10 لیتری مدل GAC02-1510 گارنیلحجم مخزن :10 لیترقدرت توان موتور 1/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 125 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد 10 لیتری مدل GAC02-1510 گارنیل

کمپرسور باد 10 لیتری مدل GAC02-1510 گارنیلحجم مخزن :10 لیترقدرت توان موتور 1/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 125 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد 25 لیتری مدل GAC02-2524 گارنیل

کمپرسور باد 25 لیتری مدل GAC02-2524 گارنیلحجم مخزن :24 لیترقدرت توان موتور 2/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 200 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد 25 لیتری مدل GAC02-2524 گارنیل

کمپرسور باد 25 لیتری مدل GAC02-2524 گارنیلحجم مخزن :24 لیترقدرت توان موتور 2/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 200 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد 50 لیتری بی صدا مدل GAC02-15050 گارنیل

کمپرسور باد 50 لیتری بی صدا (سایلنت ) مدل GAC02-15050 گارنیلحجم مخزن :50 لیترقدرت توان موتور 1500 واتدارای موتور القاییظرفیت هوا دهی270 لیتر در دقیقهم..

موجود کمپرسور باد 50 لیتری بی صدا مدل GAC02-15050 گارنیل

کمپرسور باد 50 لیتری بی صدا (سایلنت ) مدل GAC02-15050 گارنیلحجم مخزن :50 لیترقدرت توان موتور 1500 واتدارای موتور القاییظرفیت هوا دهی270 لیتر در دقیقهم..

موجود کمپرسور باد 50 لیتری مدل GAC02-2550 گارنیل

کمپرسور باد 50 لیتری مدل GAC02-2550 گارنیلحجم مخزن :50 لیترقدرت توان موتور 2/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 200 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد 50 لیتری مدل GAC02-2550 گارنیل

کمپرسور باد 50 لیتری مدل GAC02-2550 گارنیلحجم مخزن :50 لیترقدرت توان موتور 2/5 اسب بخاردارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 200 لیتر در دقیقهمجهز به چرخ فل..

موجود کمپرسور باد24 لیتری بی صدا مدل GAC02-5524 گارنیل

کمپرسور باد24 لیتری بی صدا (سایلنت)مدل GAC02-5524 گارنیلحجم مخزن :24 لیترقدرت توان موتور 750 واتدارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 135 لیتر در دقیقهمجهز ..

موجود کمپرسور باد24 لیتری بی صدا مدل GAC02-5524 گارنیل

کمپرسور باد24 لیتری بی صدا (سایلنت)مدل GAC02-5524 گارنیلحجم مخزن :24 لیترقدرت توان موتور 750 واتدارای موتور القاییظرفیت هوا دهی 135 لیتر در دقیقهمجهز ..

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

  • نماد ساماندهی
  • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد