لوازم ساختمانی

 • از تا
  • سایر
  • بی دی بی(BDB)
  • توسن_TOSAN
  • ساختمانی

1 عدد
ناموجود انبرهمترازکاشی

..

قیمت تک قیمت عمده

انبرهمترازکاشی

301,000 تومان 301,000 تومان
1 عدد
ناموجود انبرهمترازکاشی

..

انبرهمترازکاشی

301,000 تومان 301,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود همترازکاشی سرامیک سنگ

همتراز کاشی و سرامیک قطعه ای است که سبب می شود که ناصافی از بین کاشی ها از بین برود سطحی کاملا مسطح و هموار در پایان کار بوجود می آورد این محصول از دو..

قیمت تک قیمت عمده

همترازکاشی سرامیک سنگ

44,000 تومان 44,000 تومان
1 عدد
ناموجود همترازکاشی سرامیک سنگ

همتراز کاشی و سرامیک قطعه ای است که سبب می شود که ناصافی از بین کاشی ها از بین برود سطحی کاملا مسطح و هموار در پایان کار بوجود می آورد این محصول از دو..

همترازکاشی سرامیک سنگ

44,000 تومان 44,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود پودربندکشی سفیدرنگ آنتی باکتریال مارک BDB

معرفی محصول :محصولی است پایه سیمانی متشکل از مواد شیمیایی آلی و پودرهاي معدنی که باعث ایجاد اتصال محکم و یکنواخت بین کاشی ها می شود و همچنین مصرف ای..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود پودربندکشی سفیدرنگ آنتی باکتریال مارک BDB

معرفی محصول :محصولی است پایه سیمانی متشکل از مواد شیمیایی آلی و پودرهاي معدنی که باعث ایجاد اتصال محکم و یکنواخت بین کاشی ها می شود و همچنین مصرف ای..

پودربندکشی سفیدرنگ آنتی باکتریال مارک BDB

102,000 تومان 102,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب بتن مارک BDB

L.Col BDB محتوي یک پلیمر امولسـیونی است و با هدف افزایش چسـبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یاملاتقدیمی مورداستفاده قرارمی گیرد. ضمن افزایش قدرتچسـبندگی..

قیمت تک قیمت عمده

چسب بتن مارک BDB

87,000 تومان 87,000 تومان
1 عدد
ناموجود چسب بتن مارک BDB

L.Col BDB محتوي یک پلیمر امولسـیونی است و با هدف افزایش چسـبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یاملاتقدیمی مورداستفاده قرارمی گیرد. ضمن افزایش قدرتچسـبندگی..

چسب بتن مارک BDB

87,000 تومان 87,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب بتن6 کیلویی ویژه مارک BDB

L.Col BDB محتوي یک پلیمر امولسـیونی استو با هدف افزایش چسـبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یاملاتقدیمی مورداستفاده قرارمی گیرد.ضمن افزایش قدرتچسـبندگی نف..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب بتن6 کیلویی ویژه مارک BDB

L.Col BDB محتوي یک پلیمر امولسـیونی استو با هدف افزایش چسـبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یاملاتقدیمی مورداستفاده قرارمی گیرد.ضمن افزایش قدرتچسـبندگی نف..

چسب بتن6 کیلویی ویژه مارک BDB

140,000 تومان 140,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک خمیري مارک BDB

معرفی محصول BDBColمحصولی خمیري بر پایه مواد اکریلیک که به صورت آماده بودهو براي نصب کاشی و سرامیک بر روي دیواره هـاي بتنی و گچی و سیمـانی و سطوح قدیمی..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک خمیري مارک BDB

معرفی محصول BDBColمحصولی خمیري بر پایه مواد اکریلیک که به صورت آماده بودهو براي نصب کاشی و سرامیک بر روي دیواره هـاي بتنی و گچی و سیمـانی و سطوح قدیمی..

چسب کاشی و سرامیک خمیري مارک BDB

46,000 تومان 46,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک خمیري ویژه مارک BDB

معرفی محصول BDBCol محصولی خمیري بر پایه مواد اکریلیک که به صورت آماده بوده و براي نصب کاشی و سرامیک بر روي دیواره هـاي بتنی و گچی و سیمـانی و سطوح ..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک خمیري ویژه مارک BDB

معرفی محصول BDBCol محصولی خمیري بر پایه مواد اکریلیک که به صورت آماده بوده و براي نصب کاشی و سرامیک بر روي دیواره هـاي بتنی و گچی و سیمـانی و سطوح ..

چسب کاشی و سرامیک خمیري ویژه مارک BDB

58,000 تومان 58,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی مارک BDB

معرفی محصول p.Col BDB این محصول بر پایه سیمان و ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت پودري و آماده اجرا بوده و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي ک..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی مارک BDB

معرفی محصول p.Col BDB این محصول بر پایه سیمان و ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت پودري و آماده اجرا بوده و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي ک..

چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی مارک BDB

48,000 تومان 48,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی ممتازمارک BDB

معرفی محصول :ps.Col BDB این محصول بر پایه ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت خمیري و آماده اجرا بوده و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي کلیه سط..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی ممتازمارک BDB

معرفی محصول :ps.Col BDB این محصول بر پایه ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت خمیري و آماده اجرا بوده و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي کلیه سط..

چسب کاشی و سرامیک پودري طوسی ممتازمارک BDB

66,000 تومان 66,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودری سفید ممتاز مارک BDB

این محصول بصورت پایه پلیمری و معدنی بصورت خمیری آماده اجرا بوده و بمنظور چسپاندن کاشی و سرامیک و پرسلان رویکلیه سطوح قدیمی و سطوح بتنی و گچی وبلو..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی و سرامیک پودری سفید ممتاز مارک BDB

این محصول بصورت پایه پلیمری و معدنی بصورت خمیری آماده اجرا بوده و بمنظور چسپاندن کاشی و سرامیک و پرسلان رویکلیه سطوح قدیمی و سطوح بتنی و گچی وبلو..

چسب کاشی و سرامیک پودری سفید ممتاز مارک BDB

68,000 تومان 68,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی پودری پرسلان ممتازBDB

این محصول بر پایه ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت خمیري و آماده اجرا بودهجذب آب ندارد (پرسلان)و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي کلیه سطوح قدی..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود چسب کاشی پودری پرسلان ممتازBDB

این محصول بر پایه ترکیبات پلیمري و معدنی , بصورت خمیري و آماده اجرا بودهجذب آب ندارد (پرسلان)و بمنظور چسباندن کاشی , سرامیک و پرسلان روي کلیه سطوح قدی..

چسب کاشی پودری پرسلان ممتازBDB

105,000 تومان 105,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
موجود گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن

ویژگی های گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن : -مجهز به سری شیپوری با کیفیت سایز 65-مجهز به نازل و رزوه برنجی به منظور افزایش طول عمر ابزار-مجهز ب..

قیمت تک قیمت عمده

گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن

305,000 تومان 305,000 تومان
1 عدد
موجود گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن

ویژگی های گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن : -مجهز به سری شیپوری با کیفیت سایز 65-مجهز به نازل و رزوه برنجی به منظور افزایش طول عمر ابزار-مجهز ب..

گرم کن دسته بلند مدل THT-46COتوسن

305,000 تومان 305,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
موجود گرم کن دسته بلند کلاج دارمدل THT-46CCOتوسن

ویژگی های گرم کن دسته بلند کلاج دارمدل THT-46CCOتوسن : -مجهز به اهرم کلاچ به منظور سهولت در کاربری ابزار و کنترل شعله.-مجهز به سری شیپوری با کیفی..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
موجود گرم کن دسته بلند کلاج دارمدل THT-46CCOتوسن

ویژگی های گرم کن دسته بلند کلاج دارمدل THT-46CCOتوسن : -مجهز به اهرم کلاچ به منظور سهولت در کاربری ابزار و کنترل شعله.-مجهز به سری شیپوری با کیفی..

گرم کن دسته بلند کلاج دارمدل THT-46CCOتوسن

365,000 تومان 365,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود گرمکن دسته کوتاه مدل THT-16CO توسن

ویژگی های گرمکن دسته کوتاه مدل THT-16CO توسن : -مجهز به سری شیپوری با کیفیت سایز32-مجهز به نازل و رزوه برنجی به منظور افزایش طول عمر ابزار.-مجهز ..

قیمت تک قیمت عمده
1 عدد
ناموجود گرمکن دسته کوتاه مدل THT-16CO توسن

ویژگی های گرمکن دسته کوتاه مدل THT-16CO توسن : -مجهز به سری شیپوری با کیفیت سایز32-مجهز به نازل و رزوه برنجی به منظور افزایش طول عمر ابزار.-مجهز ..

گرمکن دسته کوتاه مدل THT-16CO توسن

202,000 تومان 202,000 تومان
قیمت تک قیمت عمده
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

قیمت لوازم ساختمانی

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد