انواع گیره

 • از تا
  • نووا-(NOVA)

1 عدد
موجود گیره دستی انبری200میلیمتری8اینچ مدلNTC4088نووا

ویژگی های گیره دستی انبری200میلیمتری8اینچ مدلNTC4088نووا  :- فنربسیارقوی و سخت کاری شده .- طراحی منحصربفرد جهت کاربری آسان .- بدنه ساخته شده ازفا..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی انبری200میلیمتری8اینچ مدلNTC4088نووا

ویژگی های گیره دستی انبری200میلیمتری8اینچ مدلNTC4088نووا  :- فنربسیارقوی و سخت کاری شده .- طراحی منحصربفرد جهت کاربری آسان .- بدنه ساخته شده ازفا..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز12اینچ30سانت مدلNTC4079نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز12اینچ30سانت مدلNTC4079نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز12اینچ30سانت مدلNTC4079نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز12اینچ30سانت مدلNTC4079نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز8اینچ20سانت مدلNTC4077نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز8اینچ20سانت مدلNTC4077نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک ..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز8اینچ20سانت مدلNTC4077نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز8اینچ20سانت مدلNTC4077نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک ..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4068نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4068نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4068نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4068نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4061نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4061نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4061نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4061نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

1 عدد
موجود گیره دستی انبری150میلیمتری6اینچ مدلNTC4087نووا

ویژگی های گیره دستی انبری150میلیمتری6اینچ مدلNTC4087نووا  :- فنربسیارقوی و سخت کاری شده .- طراحی منحصربفرد جهت کاربری آسان .- بدنه ساخته شده..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی انبری150میلیمتری6اینچ مدلNTC4087نووا

ویژگی های گیره دستی انبری150میلیمتری6اینچ مدلNTC4087نووا  :- فنربسیارقوی و سخت کاری شده .- طراحی منحصربفرد جهت کاربری آسان .- بدنه ساخته شده..

گیره دستی انبری150میلیمتری6اینچ مدلNTC4087نووا

254,000 تومان 254,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز10اینچ25سانت مدلNTC4078نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز10اینچ25سانت مدلNTC4078نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز10اینچ25سانت مدلNTC4078نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز10اینچ25سانت مدلNTC4078نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز18اینچ45سانت مدلNTC4080نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز18اینچ45سانت مدلNTC4080نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز18اینچ45سانت مدلNTC4080نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز18اینچ45سانت مدلNTC4080نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارای فک..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز6اینچ15سانت مدلNTC4076نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز6اینچ15سانت مدلNTC4076نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارا..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز6اینچ15سانت مدلNTC4076نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریLarge-فک85سایز6اینچ15سانت مدلNTC4076نووا :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- دارا..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز10اینچ25سانت مدلNTC4069نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز10اینچ25سانت مدلNTC4069نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز10اینچ25سانت مدلNTC4069نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز10اینچ25سانت مدلNTC4069نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز12 اینچ30سانت مدلNTC4070نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز12 اینچ30سانت مدلNTC4070نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز12 اینچ30سانت مدلNTC4070نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز12 اینچ30سانت مدلNTC4070نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- ..

1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز18اینچ45سانت مدلNTC4071نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز18اینچ45سانت مدلNTC4071نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز18اینچ45سانت مدلNTC4071نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز18اینچ45سانت مدلNTC4071نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست .- د..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4067نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4067نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4067نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریMedium-فک64سایز6 اینچ15سانت مدلNTC4067نووا : - طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دست..

1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز10 اینچ25سانت مدلNTC4063نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز10 اینچ25سانت مدلNTC4063نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- د..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز10 اینچ25سانت مدلNTC4063نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز10 اینچ25سانت مدلNTC4063نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- د..

1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز2 اینچ10سانت مدلNTC4060نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز2 اینچ10سانت مدلNTC4060نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز2 اینچ10سانت مدلNTC4060نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز2 اینچ10سانت مدلNTC4060نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

1 عدد
موجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4062نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4062نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

قیمت تک
1 عدد
موجود گیره دستی فشاریsmallفک36سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4062نووا

ویژگی های گیره دستی فشاریsmallفک36سایز8 اینچ20سانت مدلNTC4062نووا  :- طراحی ارگونومیک و ضدلغزش دسته .- دارای قابلیت استفاده تنها با یک دسته .- دا..

نمايش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)

انواع گیره های دستی نجاری و رو میزی 

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش