تیغ اره

 • از تا
  • رونیکس_Ronix
  • سایر
  • گروز (GROZ)
  • توسن_TOSAN
  • اپرا(OPRA)
  • بوش_Bosch
  • نجاری
  • عمومی صنعتی
  • آهنگری
  • آهن بر
  • چوب بر

1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS086889-0 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS086889-0 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بو..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS086889-0 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS086889-0 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بو..

تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS086889-0 رونیکس

2,084,000 تومان 2,084,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی80*250 مدلLHS0866889-0 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی80*250 مدلLHS0866889-0 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه ب..

قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی80*250 مدلLHS0866889-0 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی80*250 مدلLHS0866889-0 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه ب..

1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی96*300 مدلLHS972346-1رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی بازاویه تند 38درجه300*96مدلLHS972346-1 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت ش..

قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی96*300 مدلLHS972346-1رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی بازاویه تند 38درجه300*96مدلLHS972346-1 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت ش..

1 عدد
موجود تیغ اره عمودبر بوش مدل T127D

مشخصات فنی دستگاه :  تیغ اره عمودبر آلومینیومبرند : بوش اصلی» جنس تیغه : HSS» بسته بندی : ۵ عددی» طول تیغه : ۱۰۰ میلیمتر» درای طول عمر بسیار..

قیمت تک

تیغ اره عمودبر بوش مدل T127D

375,000 تومان 375,000 تومان
1 عدد
موجود تیغ اره عمودبر بوش مدل T127D

مشخصات فنی دستگاه :  تیغ اره عمودبر آلومینیومبرند : بوش اصلی» جنس تیغه : HSS» بسته بندی : ۵ عددی» طول تیغه : ۱۰۰ میلیمتر» درای طول عمر بسیار..

تیغ اره عمودبر بوش مدل T127D

375,000 تومان 375,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره آهن برگروز

این تیغ اره برای انجام کارهای بسیار سنگین کاربرد دارد.دارای انعطاف زیاد جهت کارهایی که احتمال شکستن وجود دارد.مقاوم در برابر سایش،طول عمر زیاد و ایمنی..

قیمت تک

تیغ اره آهن برگروز

44,000 تومان 44,000 تومان
1 عدد
ناموجود تیغ اره آهن برگروز

این تیغ اره برای انجام کارهای بسیار سنگین کاربرد دارد.دارای انعطاف زیاد جهت کارهایی که احتمال شکستن وجود دارد.مقاوم در برابر سایش،طول عمر زیاد و ایمنی..

تیغ اره آهن برگروز

44,000 تومان 44,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی معمولی200*64مدلLHC14520033 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی200*64 مدلLHC141520033 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ف..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی معمولی200*64مدلLHC14520033 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی200*64 مدلLHC141520033 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ف..

تیغ اره الماسه انسی معمولی200*64مدلLHC14520033 رونیکس

3,179,000 تومان 3,179,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی 200*64مدلLHC11320031رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی 200*48 مدلLHC11320031 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرا..

قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی 200*64مدلLHC11320031رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی 200*48 مدلLHC11320031 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرا..

1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 250*40مدلLHS1075690رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS1075690 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بود..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 250*40مدلLHS1075690رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی40*250 مدلLHS1075690 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بود..

تیغ اره الماسه انسی 250*40مدلLHS1075690رونیکس

1,389,000 تومان 1,389,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 250*60مدلLHS10568-0رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی 250*60مدلLHS10568-0رونیکس: تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بوده ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 250*60مدلLHS10568-0رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی 250*60مدلLHS10568-0رونیکس: تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بوده ..

تیغ اره الماسه انسی 250*60مدلLHS10568-0رونیکس

1,578,000 تومان 1,578,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 64*230مدلLHC11320031رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی200*48 مدلLHC11320031 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فر..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی 64*230مدلLHC11320031رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی200*48 مدلLHC11320031 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فر..

تیغ اره الماسه انسی 64*230مدلLHC11320031رونیکس

3,399,000 تومان 3,399,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی آلومینیوم108*350مدلLNC20830032 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی آلومینیوم96*300مدلLNC20830032 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی آلومینیوم108*350مدلLNC20830032 رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی آلومینیوم96*300مدلLNC20830032 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی با زاویه تند38درجه250*80مدلLHS066086-1رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی با زاویه تند38درجه250*80مدل LHS066086-1رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت ش..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی با زاویه تند38درجه250*80مدلLHS066086-1رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی با زاویه تند38درجه250*80مدل LHS066086-1رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت ش..

1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی سری گلدن250*80مدلLHC11325031G رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی سری گلدن250*80مدلLHC11325031G رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی سری گلدن250*80مدلLHC11325031G رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی سری گلدن250*80مدلLHC11325031G رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی سری گلدن300*96مدلLHC11330031G رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی سری گلدن300*96مدلLHC11330031G رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود تیغ اره الماسه انسی سری گلدن300*96مدلLHC11330031G رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی سری گلدن300*96مدلLHC11330031G رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci ..

1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی معمولی 180*42مدل LHC14518032 رونیکس

ویژگی ها ی تیغ اره الماسه انسی معمولی 180*42 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بود..

قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی معمولی 180*42مدل LHC14518032 رونیکس

ویژگی ها ی تیغ اره الماسه انسی معمولی 180*42 رونیکس : تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بود..

1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی معمولی 250*80مدلLHS086888-0رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی 250*80مدلLHS086888-0رونیکس :تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بو..

قیمت تک
1 عدد
موجود تیغ اره الماسه انسی معمولی 250*80مدلLHS086888-0رونیکس

ویژگی های تیغ اره الماسه انسی معمولی 250*80مدلLHS086888-0رونیکس :تیع اره الماسه انسی دارای دندانه های الماسه (تنگستن کارباید) ساخت شرکت onci فرانسه بو..

نمايش 1 تا 16 از 40 (3 صفحه)


تیغ اره گرد با دندانه الماسه جهت برش چوب و نئوپان

این مدل تیغ اره الماسه برای برش قطعه کارهای مختلف در سایزهای  متفاوت و جنس های مختلف مورد مصرف قرار می گیرد و مشخصات آن شامل قطر و تعداد دندانه ها بر اساس نوع دستگاه و جنس قطعه کار، انتخاب می شود. شکل دندانه ها بصورت یک در میان با زاویه چپ و راست می باشد. این تیغ اره الماسه برای برش چوب های نرم، سخت، بلوک های چوبی و چند لایی و انواع نئوپان ها طراحی شده اند. انتخاب تعداد دندانه و قطر تیغ اره بر اساس نوع جنس مورد برش و نوع دستگاه متفاوت است.


تیغ اره گرد با دندانه الماسه جهت برش ام دی اف

این دسته از تیغ اره های گرد با دندانه الماسه از جنس تنگستن کارباید هستند و از لحاظ فرم دندانه ها متفاوت می باشند. این تفاوت به خاطر شکل و زوایای متفاوت دندانه ها می باشد. دندانه ها به صورت یک در میان، یک عدد ذوزنقه ای شکل و یک عدد صاف هستند. با این توضیح که زاویه اصلی قرار گرفتن دندانه ها مثبت است. از این مدل تیغ اره ها جهت برش کلیه صفحات یک یا دو طرفه روکش شده، انواع نئوپان های ملامینه و انواع پلاستیک و مقوا استفاده می شود.


تیغ اره های خط زن

تیغ اره های خط زن در چند مدل تولید میشوند.


برخی از تیغ اره های گرد با دندانه الماسه جهت استفاده بر روی دستگاه های برش سنگین تولید می شوند. شکل دندانه ها به صورت مخروطی می باشد که اصطلاحا به آن کونیکال گفته می شود.


این مدل تیغ اره ها جهت خط زدن بر روی قطعه کار قبل از برش کاربرد دارند. قطر تیغ اره وابسته به نوع دستگاه مورد استفاده می باشد و با توجه به ضخامت متغیر دندانه از بالا به طرف پایین ضخامت شیار قابل تنظیم توسط دستگاه مورد استفاده می باشد.


برخی مدل های دیگر به صورت 2 تکه تولید می شوند. در این مدل ها یک قطعه فیلری به کار رفته است، با کمک این قطعه ضخامت شیار یا خط مورد نیاز تنظیم شده و آماده به کار می شود. شکل دندانه ها معمولا به صورت مخروطی شکل یا اصطلاحا کونیکال می باشد.


تیغ اره گرد با دندانه الماسه جهت برش آلومینیوم

این دسته از تیغ اره های گرد با دندانه الماسه هم از جنس تنگستن کارباید ساخته میشوند و از لحاظ دندانه ها متفاوت هستند. این تفاوت از لحاظ شکل و زوایای متفاوت دندانه ها می باشد. در این مدل ها دندانه ها به صورت یک در میان، یک عدد ذوزنقه ای شکل و یک عدد صاف می باشد، با این توضیح که زاویه اصلی قرار گرفتن دندانه منفی می باشد. از این نوع تیغ اره جهت برش فلزات غیر آهنی به ویژه آلومینیوم استفاده میشود

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش