پیچ دستی

 • از تا
  • توسن_TOSAN
  • رونیکس_Ronix
  • نجاری
  • عمومی صنعتی

1 عدد
ناموجود پیچ دستی 100سانتی متری مدل RH-7227رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 100سانتی متری مدل RH-7227رونیکس :طول : 25 سانتیمترفک : 150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت با م..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 100سانتی متری مدل RH-7227رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 100سانتی متری مدل RH-7227رونیکس :طول : 25 سانتیمترفک : 150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت با م..

پیچ دستی 100سانتی متری مدل RH-7227رونیکس

441,000 تومان 441,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 20 سانت فک 50 مدل TF1-50200توسن

ویژگی های پیچ دستی 20 سانت فک 50 مدل TF1-50200توسن : پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF1-50200 با فک چدن و دسته pvc با کیفیت ساخت چین و کاربردی، مناسب کارگا..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 20 سانت فک 50 مدل TF1-50200توسن

ویژگی های پیچ دستی 20 سانت فک 50 مدل TF1-50200توسن : پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF1-50200 با فک چدن و دسته pvc با کیفیت ساخت چین و کاربردی، مناسب کارگا..

پیچ دستی 20 سانت فک 50 مدل TF1-50200توسن

322,000 تومان 322,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی20سانت فک 60مدلTF0-60200توسن

ویژگی های پیچ دستی (ضامن دار)20سانت فک 60مدل TF0-60200توسن:مناسب برای اکثر کارگاه‌های کار با چوب مانند نجاری، کابینت سازی و حتی آهنگری ها و …, دارای پ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی20سانت فک 60مدلTF0-60200توسن

ویژگی های پیچ دستی (ضامن دار)20سانت فک 60مدل TF0-60200توسن:مناسب برای اکثر کارگاه‌های کار با چوب مانند نجاری، کابینت سازی و حتی آهنگری ها و …, دارای پ..

پیچ دستی20سانت فک 60مدلTF0-60200توسن

432,000 تومان 432,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن

پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن :مناسب برای اکثر کارگاه‌های کار با چوب مانند نجاری، کابینت سازی و حتی آهنگری ها و …, دارای پین در قسمت انتهایی م..

قیمت تک

پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن

454,000 تومان 454,000 تومان
1 عدد
موجود پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن

پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن :مناسب برای اکثر کارگاه‌های کار با چوب مانند نجاری، کابینت سازی و حتی آهنگری ها و …, دارای پین در قسمت انتهایی م..

پیچ دستی 15سانت فک 80مدلFT1-80200توسن

454,000 تومان 454,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 20 سانتی مدل RH-7220 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 20 سانتی مدل RH-7220 رونیکس :طول :20 سانتیمتر فک : 150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت با مقاوم..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 20 سانتی مدل RH-7220 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 20 سانتی مدل RH-7220 رونیکس :طول :20 سانتیمتر فک : 150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت با مقاوم..

پیچ دستی 20 سانتی مدل RH-7220 رونیکس

304,000 تومان 304,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250توسن

ویژگی های پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250 توسن : پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF1-50250 با فک چدن و دسته pvc با کیفیت ساخت چین و کاربردی، مناسب..

قیمت تک

پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250توسن

328,000 تومان 328,000 تومان
1 عدد
موجود پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250توسن

ویژگی های پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250 توسن : پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF1-50250 با فک چدن و دسته pvc با کیفیت ساخت چین و کاربردی، مناسب..

پیچ دستی 25 سانت فک 50 مدل TF1-50250توسن

328,000 تومان 328,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 25 سانتی متری مدل RH-7221رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 25 سانتی متری مدل RH-7221رونیکس: طول : 25 سانتیمتر فک :  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 25 سانتی متری مدل RH-7221رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 25 سانتی متری مدل RH-7221رونیکس: طول : 25 سانتیمتر فک :  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس ..

پیچ دستی 25 سانتی متری مدل RH-7221رونیکس

378,000 تومان 378,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 30 سانتی متری مدل RH-7222رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 30 سانتی متری  مدل RH-7222رونیکس :  طول:  30سانتیمتر  فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با ر..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 30 سانتی متری مدل RH-7222رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 30 سانتی متری  مدل RH-7222رونیکس :  طول:  30سانتیمتر  فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با ر..

پیچ دستی 30 سانتی متری مدل RH-7222رونیکس

354,000 تومان 354,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 40 سانتی متری مدل RH-7223رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 40 سانتی متری مدل RH-7223رونیکس : به طول: 40سانتیمتر فک :150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 40 سانتی متری مدل RH-7223رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 40 سانتی متری مدل RH-7223رونیکس : به طول: 40سانتیمتر فک :150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس ..

پیچ دستی 40 سانتی متری مدل RH-7223رونیکس

366,000 تومان 366,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 50سانتی متری مدل RH-7224 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 50سانتی متری مدل RH-7224رونیکس :طول: 50 سانتیمتر فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 50سانتی متری مدل RH-7224 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 50سانتی متری مدل RH-7224رونیکس :طول: 50 سانتیمتر فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک های از جنس چدن سخت ..

پیچ دستی 50سانتی متری مدل RH-7224 رونیکس

367,000 تومان 367,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 60سانتی متری مدل RH-7225رونیکس

 ویژگی های پیچ دستی 60سانتی متری مدل RH-7225رونیکس :  طول :  25 سانتیمتر فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش ک..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 60سانتی متری مدل RH-7225رونیکس

 ویژگی های پیچ دستی 60سانتی متری مدل RH-7225رونیکس :  طول :  25 سانتیمتر فک:  150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش ک..

پیچ دستی 60سانتی متری مدل RH-7225رونیکس

390,000 تومان 390,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 80سانتی متری مدل RH-7226 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 80سانتی متری مدل RH-7226 رونیکس :  طول :80سانتیمتر  فک :150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک ها..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی 80سانتی متری مدل RH-7226 رونیکس

ویژگی های پیچ دستی 80سانتی متری مدل RH-7226 رونیکس :  طول :80سانتیمتر  فک :150 سانتیمتریمجهز به تیغه استیل منعطف با روکش کرومفک ها..

پیچ دستی 80سانتی متری مدل RH-7226 رونیکس

416,000 تومان 416,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پیچ دستی فانتزی ۱۵ سانت فک ۵۰ مدل TF1-50150 توسن

ویِژ گی های پیچ دستی فانتزی ۱۵ سانت فک ۵۰ مدل TF1-50150 توسن : -گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا-دارای دسته ارگونومیک با روکش PVC-دارای آج در سه..

قیمت تک
1 عدد
موجود پیچ دستی فانتزی ۱۵ سانت فک ۵۰ مدل TF1-50150 توسن

ویِژ گی های پیچ دستی فانتزی ۱۵ سانت فک ۵۰ مدل TF1-50150 توسن : -گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا-دارای دسته ارگونومیک با روکش PVC-دارای آج در سه..

پیچ دستی فانتزی ۱۵ سانت فک ۵۰ مدل TF1-50150 توسن

307,000 تومان 307,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی های رونیکس (با انتخاب سایز)

پیچ رولینگ گالوانیزهشیارهای عمـیق در فک متحرک کربن استیلدسته پلاسـتیکی ارگونومیک (برای فک 120)دسته چوبی برای مدل های فانتزی (50 و 80)..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پیچ دستی های رونیکس (با انتخاب سایز)

پیچ رولینگ گالوانیزهشیارهای عمـیق در فک متحرک کربن استیلدسته پلاسـتیکی ارگونومیک (برای فک 120)دسته چوبی برای مدل های فانتزی (50 و 80)..

پیچ دستی های رونیکس (با انتخاب سایز)

202,000 تومان 202,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

پیچ دستی

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش