بکس وجعبه بکس دستی

 • از تا
  • نووا-(NOVA)
  • رونیکس_Ronix
  • توسن_TOSAN
  • باس(BOSS)
  • یوز(YOOZ)
  • 18 ولت
  • مکانیکی
  • خانگی
  • عمومی صنعتی
  • تاسیسات
  • کروم - وانادیوم
  • 1/2 اینچ
  • 1/4 اینچ
  • 3/8 اینچ
  • کروم براق
  • مشکی

1 عدد
موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

قیمت تک
1 عدد
موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز10توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

1 عدد
ناموجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

قیمت تک

جعبه بکس 22 پارچه توسن

2,849,000 تومان 2,849,000 تومان
1 عدد
ناموجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

جعبه بکس 22 پارچه توسن

2,849,000 تومان 2,849,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

قیمت تک
1 عدد
موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

1,099,000 تومان 1,099,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

319,000 تومان 319,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

قیمت تک
1 عدد
موجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز11توسن

214,000 تومان 214,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز12توسن

214,000 تومان 214,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

قیمت تک
1 عدد
موجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با کیف..

آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز13توسن

214,000 تومان 214,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن

ویژگی های آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن : - دارای روکش کروم چندلایه بمنظور جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی .- مجهز به سوکت های با..

آچاربکس دسته T(ثایت)درایو1.4 اینچ سایز8توسن

214,000 تومان 214,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

594,000 تومان 594,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسن درایو 1/2جنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

قیمت تک

آچاربکس شمع تایوانی توسن

121,000 تومان 121,000 تومان
1 عدد
ناموجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسن درایو 1/2جنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

آچاربکس شمع تایوانی توسن

121,000 تومان 121,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

قیمت تک

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

328,000 تومان 328,000 تومان
1 عدد
ناموجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

328,000 تومان 328,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

قیمت تک
1 عدد
موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

184,000 تومان 184,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

قیمت تک
1 عدد
موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

168,000 تومان 168,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

4,358,000 تومان 4,358,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

قیمت تک

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

820,000 تومان 820,000 تومان
1 عدد
موجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

820,000 تومان 820,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 16 از 86 (6 صفحه)

جعبه بکس جعبه ای می باشد که شامل ریز قطعات کاربردی است که بیشتر از آن برای باز و یا بسته نمودن پیچ ها و مهره هایی که دارای سری متفاوت نیز می باشد استفاده می شود. جعبه بکس در سایز های گوناگون قابل ارائه می باشد. به طور کلی جعبه بکس مجموعه ای از تمام ابزارآلات دستی است. 

جعبه بکس هایی که تعداد پارچه آن مشخص شده است، نشان دهنده این است که چه تعداد ابزار درون این جعبه قرار دارد. به عنوان مثال: جعبه ای با 24 پارچه نشان دهنده ی 24 عدد ابزار در داخل جعبه بکس می باشد.  بیشتر بخوانید: آچارفرانسه

کابرد جعبه بکس

همانطور که گفتیم از آچار بکس برای باز و بسته کردن پیچ، با سایز های گوناگون استفاده می شود. اگر به دنبال جعبه بکس با قیمتی کاملا مقرون به صرفه هستید، میتوانید تمام اجزای آن را به صورت جداگانه و آنچه را که نیاز دارید تهیه کنید. این گونه دیگر جعبه دارای ابزار اضافی نمی باشد. از با کیفیت ترین جعبه بکس ها میتوان به جعبه بکس آلمانی و تایوانی اشاره نمود. 

چگونه  از آچار بکس استفاده کنیم ؟

این وسیله برای سهولت در بازکردن و بسته نمودن پیچ ها می باشد. حالت چرخشی این ابزار سبب می شود تا شما بدون نیاز به صرف نیروی بسیاری به چرخاندن پیچ بپردازید و آن را سفت کنید. این جعبه بکس در حدی قابل استفاده و کاربردی  می باشد که در مکانیکی ها، نجاری ها، کارخانه های صنعتی و... نیز کارایی بسیار فراوانی دارد. 

تبدیل بکس

بکس برقی ، تبدیل بکس جزو ابزاری می باشد که میتوان توسط آن یک بکس را با سایزهای گوناگون همراه با دسته بکس استفاده نمود. 

درایو جعبه بکس

درایو دارای سایزهای گوناگون و متعددی نیز می باشد که در دوحالت بکس بلند و بکس کوتاه قابل ارائه می باشد که هر کدام نسبت به کارایی که دارد قابل استفاده نیز می باشد. از آن بیشتر برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده می شود که جزو ابزارآلات دستی هم می باشد.آچار بکس

یکی از پرکاربردترین قطعات موجود در جعبه بکس آچار است که برای هر نوع بکسی قابل استفاده می باشد. مصرف آچار بکس آن هم از نوع جغجغه ای سرعت انجام کار را برای شما نیز افزایش می دهد. درواقع هر آچار بکسی دارای یک جغجغه می باشد. 

نکات مهمی که باید هنگام خرید جعبه بکس رعایت نمود

 انواع گوناگونی از جعبه بکس همراه  با مدل های متعدد درون بازار قابل عرضه می باشد اما باید حتما قبل از خرید جعبه بکس به یک سری نکات که مهم نیز می باشند توجه نمایید. حتما باید به نوع آلیاژی که درون ابزارهای جعبه بکس به کار می رود توجه نمایید. موجود بودن تمام سایزهای سری های درون جعبه بکس نکته قابل اهمیتی نیز می باشد که حتما باید آن را الویت قرار دهید. حتما به نوع برند های ابزارآلات توجه فرمایید تا از برند معتبری باشد. 

انواع برند جعبه بکس

 1. جعبه بکس فلگ
 2. جعبه بکس نووا
 3. جعبه بکس واستر
 4. جعبه بکس هنسبیشتر بخوانید: لوازم جانبی

نتیجه گیری

جعبه بکس دارای کاربردهای بسیاری می باشد و وجود آن در شغل های صنعتی و فنی الزامی می باشد.  ما با ارائه بهترین و با کیفیت ترین جعبه بکس  تمام فعالیت های فنی را برای شما آسان نموده ایم. 

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش