بکس وجعبه بکس دستی

 • از تا
  • توسن_TOSAN
  • باس(BOSS)
  • یوز(YOOZ)
  • رونیکس_Ronix
  • نووا-(NOVA)
  • 18 ولت
  • مکانیکی
  • خانگی
  • عمومی صنعتی
  • تاسیسات
  • کروم - وانادیوم
  • 1/2 اینچ
  • 1/4 اینچ
  • 3/8 اینچ
  • کروم براق
  • مشکی

موجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

موجود جعبه بکس 22 پارچه توسن

ویژگی های  جعبه بکس 22 پارچه توسن : تنوع سایزهای بکس های تکی و انواع مختلف کمکی ها، کشویی و ... مجموعه کاملی را در اختیار کاربر قرار می..

موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

موجود دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم مدل RH-2632رونیکس

ویژگی های  دسته جغجغه 1.2 اینچ کروم  مدل RH-2632رونیکس : ساخت تایوانتولید شده از بهترین مواد اولیه کروم وانادیوم..

موجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

موجود آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسن

آچار لقلقه بکس درایو 3.8 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج س..

موجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

موجود آچار هندلی بکس تایوانی توسن

آچار هندلی بکس توسن دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج ساخت ..

موجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

موجود آچاربکس سنسور اکسیژن توسن

آچاربکس سنسور اکسیژن توسن ساختار متناسب بامکان و روش باز کردن سنسور اکسیژندارای شیار ویژه درکناربکس برای عدم برخورد بکس با کابل سنسورسختی و تحمل ..

موجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسنجنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

موجود آچاربکس شمع تایوانی توسن

آچاربکس شمع تایوانی توسنجنس کروم وانادیوم ویژهپرداخت شده براق ساخت کشور تایوان ..

موجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

موجود آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسن

آچارلقلقه بکس درایو 1.2 توسندارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم -وانادیوم معمولیپرداخت کروم شفاف به همراه آج سا..

موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

موجود بکس تکی ستاره ای بلند(درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای بلند (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای ..

موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

موجود بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن

ویژه گی های بکس تکی ستاره ای کوتاه (درایو 1.2 اینچ) توسن : -افزایش قطر در قسمت درایو، جهت تحمل گشتاور بیشتر-دارای متعلقات کاربردی با سایزهای..

موجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

موجود بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچهTNS-7014نووا

ویژگی های بکس جعبه1.2و1.4 اینچ27پارچه با سطح فول پولیش TNS-7014نووا  : - ساخته شده ازCHomre vandium .- تولید شده به روش Drop Forged .- ..

موجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

موجود بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن

بکس سر لولایی درایو 1.2 اینچ توسن بکس سر تاشو توسن پرداخت کروم شفاف به همراه آج دارای ساختار ویژه کروم -وانادوم با سه برابر مقاومت بیشت..

موجود بکس فوق بلند E درایو 1.2 اینچ توسن

ویژگی های سوکت بکس فوق بلندE(درایو1.2 اینچ)توسن : -30 درصد مقاومت بالاتنر نسبت به استانداردDlN-آج روی بکس ها جهت کاربری آیان با دست-تولید با..

موجود بکس فوق بلند E درایو 1.2 اینچ توسن

ویژگی های سوکت بکس فوق بلندE(درایو1.2 اینچ)توسن : -30 درصد مقاومت بالاتنر نسبت به استانداردDlN-آج روی بکس ها جهت کاربری آیان با دست-تولید با..

موجود بکس کوتاه (درایو 1.2 اینچ )توسن

ویژگی های بکس کوتاه (درایو 1.2 اینچ )توسن - ساختار ویژه کروم_وانادیوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم_وانادیوم معمولی.- پرداخت کروم شفاف به..

موجود بکس کوتاه (درایو 1.2 اینچ )توسن

ویژگی های بکس کوتاه (درایو 1.2 اینچ )توسن - ساختار ویژه کروم_وانادیوم با سه برابر مقاومت بیشتر نسبت به کروم_وانادیوم معمولی.- پرداخت کروم شفاف به..

موجود بیت ستاره ای بلند مدل توسن

ویژگی ها ی بیت ستاره ای بلندمدل توسن  : -به دلیل استاندارد فولاد S2، گشتاور بیشتری را نسبت به برندهای دیگر تحمل می کند.-استفاده از تکنولوژی ..

موجود بیت ستاره ای بلند مدل توسن

ویژگی ها ی بیت ستاره ای بلندمدل توسن  : -به دلیل استاندارد فولاد S2، گشتاور بیشتری را نسبت به برندهای دیگر تحمل می کند.-استفاده از تکنولوژی ..

موجود بیت ستاره ای کوتاه مدل توسن

ویژگی ها ی بیت ستاره ای کوتاه مدل توسن  : -به دلیل استاندارد فولاد S2، گشتاور بیشتری را نسبت به برندهای دیگر تحمل می کند.-استفاده از تک..

موجود بیت ستاره ای کوتاه مدل توسن

ویژگی ها ی بیت ستاره ای کوتاه مدل توسن  : -به دلیل استاندارد فولاد S2، گشتاور بیشتری را نسبت به برندهای دیگر تحمل می کند.-استفاده از تک..

موجود جعبه بکس 11 پارچه E توسن

ساختار ویژه کروم_وانادیوم جهت افزایش مقاومت-جعبه فلزی با فوم راهنمای محتوی جعبه-طراحی منظم آج بر روی سوکت بکس و متعلقات، جهت مهار و کنترل بهتر ابزار-س..

موجود جعبه بکس 11 پارچه E توسن

ساختار ویژه کروم_وانادیوم جهت افزایش مقاومت-جعبه فلزی با فوم راهنمای محتوی جعبه-طراحی منظم آج بر روی سوکت بکس و متعلقات، جهت مهار و کنترل بهتر ابزار-س..

نمايش 1 تا 16 از 75 (5 صفحه)

قیمت آچاربکس وجعبه بکس دستی

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

تمامی حقوق محفوظ می باشد