پمپ آب ( بنزینی و دیزلی )

 • از تا
  • هیوندای (HYUNDAI)
  • گارنیل_(GARNAIL)
  • اکتیو (ACTIVE)

1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی3اینچ مدلAC-97203 اکتیو

ویژگی هاو مشخصات پمپ آب بنزینی3اینچ مدلAC-97203 اکتیو : - دارای موتور4زمانه بنزینی5.5 اسب بخار و مجهز به سیستم خنک کننده .- دارای قطر دهانه ورورد..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی3اینچ مدلAC-97203 اکتیو

ویژگی هاو مشخصات پمپ آب بنزینی3اینچ مدلAC-97203 اکتیو : - دارای موتور4زمانه بنزینی5.5 اسب بخار و مجهز به سیستم خنک کننده .- دارای قطر دهانه ورورد..

پمپ آب بنزینی3اینچ مدلAC-97203 اکتیو

11,691,000 تومان 11,691,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

✅ موتور تک بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 7 اسب بخار، نوع استارت هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک ✅ حجم مخزن: 3/6 لیتر✅ سرعت 3600 دور در دقیقه✅ قطر ..

قیمت تک

موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

7,200,000 تومان 7,200,000 تومان
1 عدد
ناموجود موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

✅ موتور تک بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 7 اسب بخار، نوع استارت هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک ✅ حجم مخزن: 3/6 لیتر✅ سرعت 3600 دور در دقیقه✅ قطر ..

موتور تک بنزینی GG01-GE47R گارنیل

7,200,000 تومان 7,200,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک دبی خروجی 36 متر مکعب بر ساعت توان 7 اسب بخار ظرفیت سیلندر 163 سی سی حجم مخز..

قیمت تک

پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

9,885,000 تومان 9,885,000 تومان
1 عدد
موجود پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک دبی خروجی 36 متر مکعب بر ساعت توان 7 اسب بخار ظرفیت سیلندر 163 سی سی حجم مخز..

پمپ آب 2 اینچی بنزینی GG01-WP50 گارنیل

9,885,000 تومان 9,885,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 3 اینچی هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت 3/6 لیتر✅️ نوع سوخت بنزین✅ دبی خرو..

قیمت تک

پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

11,500,000 تومان 11,500,000 تومان
1 عدد
موجود پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب بنزینی حرفه ای "گارنیل"✅ 3 اینچی هندلی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت 3/6 لیتر✅️ نوع سوخت بنزین✅ دبی خرو..

پمپ آب 3 اینچی بنزینی GG01-WP80 گارنیل

11,500,000 تومان 11,500,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅  ۳ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۳/۶ لیتر✅️ نوع سوخت گازوئیل..

قیمت تک

پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

31,350,000 تومان 31,350,000 تومان
1 عدد
موجود پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

مشخصات فنی دستگاه : پمپ آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅  ۳ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۳/۶ لیتر✅️ نوع سوخت گازوئیل..

پمپ آب 3 اینچی دیزلی GG01-DWP80 گارنیل

31,350,000 تومان 31,350,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

✅ موتور آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅ پمپ آب ۴ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۶ لیتر✅ دبی خروجی ۹۶ متر مکعب در ساعت✅ عمق مکش ..

قیمت تک

پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

37,950,000 تومان 37,950,000 تومان
1 عدد
موجود پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

✅ موتور آب دیزلی حرفه ای "گارنیل"✅ پمپ آب ۴ اینچی استارتی✅ تک سیلندر چهار زمانه هوا خنک✅ حجم مخزن سوخت ۶ لیتر✅ دبی خروجی ۹۶ متر مکعب در ساعت✅ عمق مکش ..

پمپ آب 4 اینچی دیزلی GG01-DWP100 گارنیل

37,950,000 تومان 37,950,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی 2اینچ مدل236-WPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینیتوان خروجی 7 اسب 4.2 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 8 مترارتفاع پمپاژ 28 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهدبی خر..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی 2اینچ مدل236-WPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینیتوان خروجی 7 اسب 4.2 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 8 مترارتفاع پمپاژ 28 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهدبی خر..

پمپ آب بنزینی 2اینچ مدل236-WPهیوندای

13,685,000 تومان 13,685,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی 3اینچ مدل336-WPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینیتوان خروجی 7 اسب 2.2 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 8 مترارتفاع پمپاژ 28 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهدبی خر..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب بنزینی 3اینچ مدل336-WPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینیتوان خروجی 7 اسب 2.2 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 8 مترارتفاع پمپاژ 28 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهدبی خر..

پمپ آب بنزینی 3اینچ مدل336-WPهیوندای

14,835,000 تومان 14,835,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو

ویژگی هاو مشخصات پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو : - دارای موتور4زمانه بنزینی4.5 اسب بخار و مجهز به سیستم خنک کننده .- دارای قطر دهانه ورور..

قیمت تک

پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو

10,800,000 تومان 10,800,000 تومان
1 عدد
موجود پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو

ویژگی هاو مشخصات پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو : - دارای موتور4زمانه بنزینی4.5 اسب بخار و مجهز به سیستم خنک کننده .- دارای قطر دهانه ورور..

پمپ آب بنزینی2 اینچ مدلAC-97202 اکتیو

10,800,000 تومان 10,800,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 3اینچ مدلHW340-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی6 اسب 4 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 26 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهحج..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 3اینچ مدلHW340-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی6 اسب 4 کیلوواتظرفیت سیلندر196 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 26 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیقهحج..

پمپ آب دیزل 3اینچ مدلHW340-DPهیوندای

34,385,000 تومان 34,385,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 4 اینچ استارتی مدلHW457E-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی10 اسب 6.3 کیلوواتظرفیت سیلندر418 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 20 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیق..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 4 اینچ استارتی مدلHW457E-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی10 اسب 6.3 کیلوواتظرفیت سیلندر418 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 20 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیق..

پمپ آب دیزل 4 اینچ استارتی مدلHW457E-DPهیوندای

52,785,000 تومان 52,785,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 4 اینچ مدلHW457-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی10 اسب 6.3 کیلوواتظرفیت سیلندر418 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 20 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیق..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب دیزل 4 اینچ مدلHW457-DPهیوندای

موتوریک سیلندر4زمانه خورجینی هواخنکتوان خروجی10 اسب 6.3 کیلوواتظرفیت سیلندر418 سی سیعمق مکش 7 مترارتفاع پمپاژ 20 مترسرعت در حالت آزاد 3600 دور در دقیق..

پمپ آب دیزل 4 اینچ مدلHW457-DPهیوندای

40,135,000 تومان 40,135,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب نفت وبنزین2 اینچ مدلHP240-K هیوندای

ویژگی های پمپ آب نفت وبنزین2 اینچ مدلHP240-K هیوندای  : - یکی از وسیله های کاربردی برای بالا کشیدن یا جا به جا کردن آب , پمپ آب می‌باشد..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب نفت وبنزین2 اینچ مدلHP240-K هیوندای

ویژگی های پمپ آب نفت وبنزین2 اینچ مدلHP240-K هیوندای  : - یکی از وسیله های کاربردی برای بالا کشیدن یا جا به جا کردن آب , پمپ آب می‌باشد..

پمپ آب نفت وبنزین2 اینچ مدلHP240-K هیوندای

7,859,000 تومان 7,859,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب نفت وبنزین3 اینچ مدلHP340-K هیوندای

ویژگی های پمپ آب نفت وبنزین3 اینچ مدلHP340-K هیوندای : - یکی از وسیله های کاربردی برای بالا کشیدن یا جا به جا کردن آب , پمپ آب می‌باشد که بر..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود پمپ آب نفت وبنزین3 اینچ مدلHP340-K هیوندای

ویژگی های پمپ آب نفت وبنزین3 اینچ مدلHP340-K هیوندای : - یکی از وسیله های کاربردی برای بالا کشیدن یا جا به جا کردن آب , پمپ آب می‌باشد که بر..

پمپ آب نفت وبنزین3 اینچ مدلHP340-K هیوندای

8,549,000 تومان 8,549,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

خرید اینترنتی پمپ آب

پمپ آب دستگاهی است که وظیفه ی افزایش فشار آب و برای ایجاد جریان آب استفاده می شود همجنین پمپ آب برای انتقال و تامین آب مورد نیاز در تاسیسات آبرسانی، اطفاء حریق، کشاورزی، صنعت آب و آب نماها مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع پمپ آب

پمپ آب انواع مختلف دارد و جنس بدنه‌ی آن از انواع فلزات مانند چدن و استیل می باشد.

 برخی از این پمپ ها قابلیت غوطه‌ور شدن دارند و از آن‌ها می‌توان برای انتقال آب استخر و حوض استفاده کرد.

 برخی از پمپ‌هایی که توانایی غوطه‌ور شدن در آب را دارند دارای محدودیت ارتفاع هستند و آن‌ها را تا یک ارتفاع مشخص می‌توان درون آب قرار داد.

انواع دیگری از پمپ‌های آب وجود دارند که توانایی انتقال مایعات آلوده را نیز دارند و می‌توانند برای انتقال آب و لجن و مواد شیمیایی نیز از آن‌ها استفاده کرد؛ علاوه براین از این پمپ‌ها معمولاً برای انتقال آب در باغ و باغچه‌ها استفاده می‌شود.

قیمت انواع پمپ آب

اگر قصد خرید انواع پمپ آب  بصورت آنلاین را دارید می‌توانید به فروشگاه اینترنتی وی آی پی ابزار مراجعه کنید.

 این فروشگاه مجموعه‌ای از بهترین و مرغوب‌ترین لوازم فنی خانه و آشپزخانه را گردآوری کرده است.

در فروشگاه اینترنتی وی آی پی ابزار می توانید تمامی اطلاعات مربوطه به انواع مختلف پمپ آب و دیگر ویژگی ها ازجمله قیمت، بازه توان موتور، تعداد فاز و نوع سیال را مشاهده و متناسب با نیازتان خرید هر چه دقیق‌تری را تجربه نمایید.

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش