جک ها

 • از تا
  • استرانگ (STRONG)
  • اکتیو (ACTIVE)
  • رونیکس_Ronix
  • یوز(YOOZ)
  • جکیران(JAKIRAN)
  • بیگ رد(BIGRED)
  • نووا-(NOVA)
  • سایر
  • مگا(MEGA)
  • جک تلسکوپی
  • جک روغنی
  • جک سوسماری
  • جک صافکاری
  • جک موتور درآور
  • جک پالت
  • مکانیکی
  • عمومی صنعتی

1 عدد
ناموجود جک روغنی 15 تن مدلRH-4905رونیکس

ویژگی های  جک روغنی 15 تن  مدلRH-4905رونیکس:بدنه فولادی سخت‌کاری شده به منظور دستیابی به قدرت بالاجوشکاری بدنه از داخل و خارج جهت پس نز..

قیمت تک

جک روغنی 15 تن مدلRH-4905رونیکس

2,858,000 تومان 2,858,000 تومان
1 عدد
ناموجود جک روغنی 15 تن مدلRH-4905رونیکس

ویژگی های  جک روغنی 15 تن  مدلRH-4905رونیکس:بدنه فولادی سخت‌کاری شده به منظور دستیابی به قدرت بالاجوشکاری بدنه از داخل و خارج جهت پس نز..

جک روغنی 15 تن مدلRH-4905رونیکس

2,858,000 تومان 2,858,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 10 تن (دسته ازبغل) بیگ رد

حداقل ارتفاع : 182 میلی مترحداکثرارتفاع: 375 میلی مترابعاد جک : 158*126*182 میلیمتروزن خالص: 8/8 کیلوگرم ..

قیمت تک
1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 10 تن (دسته ازبغل) بیگ رد

حداقل ارتفاع : 182 میلی مترحداکثرارتفاع: 375 میلی مترابعاد جک : 158*126*182 میلیمتروزن خالص: 8/8 کیلوگرم ..

1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 10 تن کوتاه بیگ رد

حداقل ارتفاع : 125 میلی مترحداکثرارتفاع: 225 میلی مترابعاد جک : 550*380*160 میلیمتروزن خالص: 7/7 کیلوگرم ..

قیمت تک
1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 10 تن کوتاه بیگ رد

حداقل ارتفاع : 125 میلی مترحداکثرارتفاع: 225 میلی مترابعاد جک : 550*380*160 میلیمتروزن خالص: 7/7 کیلوگرم ..

1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 4 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 160 میلی مترحداکثرارتفاع: 390 میلی متروزن خالص: 6/4 کیلوگرم ..

قیمت تک
1 عدد
جک استوانه ای تلسکوپی 4 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 160 میلی مترحداکثرارتفاع: 390 میلی متروزن خالص: 6/4 کیلوگرم ..

1 عدد
موجود جک بطری روغنی 10 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 195 م محداکثر ارتفاع : 375 م م وزن : 5.6 کیلوگرم ..

قیمت تک

جک بطری روغنی 10 تن بیگ رد

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 10 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 195 م محداکثر ارتفاع : 375 م م وزن : 5.6 کیلوگرم ..

جک بطری روغنی 10 تن بیگ رد

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 100 تن چینی

حداقل ارتفاع : 335 م محداکثر ارتفاع :515 م م وزن : 71.1 کیلوگرم..

قیمت تک

جک بطری روغنی 100 تن چینی

26,268,000 تومان 26,268,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 100 تن چینی

حداقل ارتفاع : 335 م محداکثر ارتفاع :515 م م وزن : 71.1 کیلوگرم..

جک بطری روغنی 100 تن چینی

26,268,000 تومان 26,268,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 20 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 217 م محداکثر ارتفاع :407 م م وزن : 9.7کیلوگرم..

قیمت تک

جک بطری روغنی 20 تن بیگ رد

4,120,000 تومان 4,120,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 20 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 217 م محداکثر ارتفاع :407 م م وزن : 9.7کیلوگرم..

جک بطری روغنی 20 تن بیگ رد

4,120,000 تومان 4,120,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 3 تن کیفی بیگ رد

حداقل ارتفاع 180 م محداکثر ارتفاع 350 م موزن : 3.2 کیلوگرم ..

قیمت تک

جک بطری روغنی 3 تن کیفی بیگ رد

1,370,000 تومان 1,370,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 3 تن کیفی بیگ رد

حداقل ارتفاع 180 م محداکثر ارتفاع 350 م موزن : 3.2 کیلوگرم ..

جک بطری روغنی 3 تن کیفی بیگ رد

1,370,000 تومان 1,370,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 30 تن بیگرد

حداقل ارتفاع : 240 م محداکثر ارتفاع :370 م م وزن : 20.1 کیلوگرم..

قیمت تک

جک بطری روغنی 30 تن بیگرد

7,128,000 تومان 7,128,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 30 تن بیگرد

حداقل ارتفاع : 240 م محداکثر ارتفاع :370 م م وزن : 20.1 کیلوگرم..

جک بطری روغنی 30 تن بیگرد

7,128,000 تومان 7,128,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 5 تن کیفی بیگ رد

حداقل ارتفاع 185 م محداکثر ارتفاع 355 م موزن : 3.9 کیلوگرم ..

قیمت تک

جک بطری روغنی 5 تن کیفی بیگ رد

1,590,000 تومان 1,590,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 5 تن کیفی بیگ رد

حداقل ارتفاع 185 م محداکثر ارتفاع 355 م موزن : 3.9 کیلوگرم ..

جک بطری روغنی 5 تن کیفی بیگ رد

1,590,000 تومان 1,590,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 50 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 236 م محداکثر ارتفاع:370 م م وزن : 28.3 کیلوگرم..

قیمت تک

جک بطری روغنی 50 تن بیگ رد

14,680,000 تومان 14,680,000 تومان
1 عدد
موجود جک بطری روغنی 50 تن بیگ رد

حداقل ارتفاع : 236 م محداکثر ارتفاع:370 م م وزن : 28.3 کیلوگرم..

جک بطری روغنی 50 تن بیگ رد

14,680,000 تومان 14,680,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو

ویژگی های جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو :- دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهارپایه م..

قیمت تک

جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو

3,860,000 تومان 3,860,000 تومان
1 عدد
موجود جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو

ویژگی های جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو :- دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهارپایه م..

جک خرک 6تن مدلAC-3006JS اکتیو

3,860,000 تومان 3,860,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جک خرک2تن مدلAC-3002JS-اکتیو

ویژگی های جک خرک2تن مدلAC-3002JS اکتیو :- دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهارپایه مق..

قیمت تک

جک خرک2تن مدلAC-3002JS-اکتیو

1,694,000 تومان 1,694,000 تومان
1 عدد
ناموجود جک خرک2تن مدلAC-3002JS-اکتیو

ویژگی های جک خرک2تن مدلAC-3002JS اکتیو :- دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهارپایه مق..

جک خرک2تن مدلAC-3002JS-اکتیو

1,694,000 تومان 1,694,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو

ویژگی های جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو : - دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهار..

قیمت تک

جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو

2,045,000 تومان 2,045,000 تومان
1 عدد
ناموجود جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو

ویژگی های جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو : - دارای پایه دنده ای جهت تنظیم آسان و برداشت سریع .- دارای دسته ی فلزی بادوام و مقاوم .- وجود چهار..

جک خرک3تن مدل AC-3003JS اکتیو

2,045,000 تومان 2,045,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
جک روغنی 2 تن مدلRH-4901رونیکس

ویژگی های جک روغنی 2 تن مدلRH-4901رونیکس:بدنه فولادی سخت‌کاری شده به منظور دستیابی به قدرت بالاجوشکاری بدنه از داخل و خارج جهت پس نزدن روغندارای ..

قیمت تک
1 عدد
جک روغنی 2 تن مدلRH-4901رونیکس

ویژگی های جک روغنی 2 تن مدلRH-4901رونیکس:بدنه فولادی سخت‌کاری شده به منظور دستیابی به قدرت بالاجوشکاری بدنه از داخل و خارج جهت پس نزدن روغندارای ..

1 عدد
ناموجود جک روغنی 2تن اکتیو

ویژگی های جک روغنی 2تن  اکتیو :- دارای قابلیت تنظیم دستی برای بارگذاری در ارتفاعات تعیین شده .- دارای پایه پهن و بسیارمحکم.- دارای پیچ کمکی ..

قیمت تک

جک روغنی 2تن اکتیو

1,016,000 تومان 1,016,000 تومان
1 عدد
ناموجود جک روغنی 2تن اکتیو

ویژگی های جک روغنی 2تن  اکتیو :- دارای قابلیت تنظیم دستی برای بارگذاری در ارتفاعات تعیین شده .- دارای پایه پهن و بسیارمحکم.- دارای پیچ کمکی ..

جک روغنی 2تن اکتیو

1,016,000 تومان 1,016,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 16 از 53 (4 صفحه)

قیمت جک ها

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش