وینچ(جرثقیل) برقی

 • از تا
  • رونیکس_Ronix
  • استرانگ (STRONG)
  • عمومی صنعتی
  • 1050 وات
  • 1650 وات
  • 600 وات
  • 1200 وات
  • 1300 وات
  • 1800 وات
  • برق تک فاز

1 عدد
موجود بالابر برقی 300 کیلوگرم مدل : RH4131 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
موجود بالابر برقی 300 کیلوگرم مدل : RH4131 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابر برقی 300 کیلوگرم مدل : RH4131 رونیکس

6,028,000 تومان 6,028,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بالابر برقی 600 کیلویی مدل :RH-4134 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
موجود بالابر برقی 600 کیلویی مدل :RH-4134 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابر برقی 600 کیلویی مدل :RH-4134 رونیکس

8,898,000 تومان 8,898,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود بالابر برقی 800 کیلویی مدل RH-4135 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود بالابر برقی 800 کیلویی مدل RH-4135 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابر برقی 800 کیلویی مدل RH-4135 رونیکس

9,328,000 تومان 9,328,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 1000 کیلویی مدل RH-4136 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک

بالابربرقی 1000 کیلویی مدل RH-4136 رونیکس

14,980,000 تومان 14,980,000 تومان
1 عدد
موجود بالابربرقی 1000 کیلویی مدل RH-4136 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابربرقی 1000 کیلویی مدل RH-4136 رونیکس

14,980,000 تومان 14,980,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 250 کیلوگرم مدل RH-4130 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 250 کیلوگرم مدل RH-4130 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابربرقی 250 کیلوگرم مدل RH-4130 رونیکس

5,498,000 تومان 5,498,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 400 کیلویی مدل RH4132 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 400 کیلویی مدل RH4132 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابربرقی 400 کیلویی مدل RH4132 رونیکس

7,698,000 تومان 7,698,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 500 کیلویی مدل RH-4133 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

قیمت تک
1 عدد
موجود بالابربرقی 500 کیلویی مدل RH-4133 رونیکس

ویژگی های این محصول-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54-بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در..

بالابربرقی 500 کیلویی مدل RH-4133 رونیکس

8,298,000 تومان 8,298,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 250 تا 500 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 1020واتمتراژ لیفت 250 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 500 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 250 تا 500 کیلوگرم دایکو

6,350,000 تومان 6,350,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 250 تا 500 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 1020واتمتراژ لیفت 250 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 500 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 250 تا 500 کیلوگرم دایکو

6,350,000 تومان 6,350,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 400 تا 800 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 1800 واتمتراژ لیفت 400 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 800 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 400 تا 800 کیلوگرم دایکو

7,150,000 تومان 7,150,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 400 تا 800 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 1800 واتمتراژ لیفت 400 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 800 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 400 تا 800 کیلوگرم دایکو

7,150,000 تومان 7,150,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 500 تا 1000 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 2000واتمتراژ لیفت500کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 1000 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 500 تا 1000 کیلوگرم دایکو

9,450,000 تومان 9,450,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 500 تا 1000 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 2000واتمتراژ لیفت500کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 1000 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 500 تا 1000 کیلوگرم دایکو

9,450,000 تومان 9,450,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 600 تا 1200 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 2100 واتمتراژ لیفت 600 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 1200 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 600 تا 1200 کیلوگرم دایکو

9,950,000 تومان 9,950,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 600 تا 1200 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 2100 واتمتراژ لیفت 600 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 1200 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 600 تا 1200 کیلوگرم دایکو

9,950,000 تومان 9,950,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 100 تا 200 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان580 واتمتراژ لیفت 100 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 200 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 100 تا 200 کیلوگرم دایکو

4,690,000 تومان 4,690,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 100 تا 200 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان580 واتمتراژ لیفت 100 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 200 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 100 تا 200 کیلوگرم دایکو

4,690,000 تومان 4,690,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی 300 تا 600 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان1200 واتمتراژ لیفت300 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 600 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی 300 تا 600 کیلوگرم دایکو

6,680,000 تومان 6,680,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی 300 تا 600 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان1200 واتمتراژ لیفت300 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 600 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی 300 تا 600 کیلوگرم دایکو

6,680,000 تومان 6,680,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود وینچ برقی150 تا 300 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 650 واتمتراژ لیفت 150 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 300 کیلو گرم 10 متر..

قیمت تک

وینچ برقی150 تا 300 کیلوگرم دایکو

5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
1 عدد
موجود وینچ برقی150 تا 300 کیلوگرم دایکو

دارای موتور پر قدرتدارای سیستم توقف اضطراریدارای توان 650 واتمتراژ لیفت 150 کیلوگرم 20 مترمتراژلیفت 300 کیلو گرم 10 متر..

وینچ برقی150 تا 300 کیلوگرم دایکو

5,150,000 تومان 5,150,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)

قیمت وینچ برقی -جرثقیل برقی

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش