جرثقیل ها

 • از تا
  • رونیکس_Ronix
  • استرانگ (STRONG)
  • توسن_TOSAN
  • عمومی صنعتی

1 عدد
ناموجود جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس

ویژگی های جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید ..

قیمت تک

جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس

3,905,000 تومان 3,905,000 تومان
1 عدد
ناموجود جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس

ویژگی های جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید ..

جرثقیل 0.5 تن مدلRH-4101رونیکس

3,905,000 تومان 3,905,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری مدلRH-4102رونیکس

ویژگی های جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری مدلRH-4102رونیکس : سیستم محافظت اضافه بارسیستم دو محوره و دو غلتک راهنمامیزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمیز..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری مدلRH-4102رونیکس

ویژگی های جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری مدلRH-4102رونیکس : سیستم محافظت اضافه بارسیستم دو محوره و دو غلتک راهنمامیزان ایمنی بیش از 4 برابر ظرفیت اسمیز..

جرثقیل 1 تن-زنجیر 3 متری مدلRH-4102رونیکس

4,389,000 تومان 4,389,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس

ویژگی های جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با ..

قیمت تک

جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس

5,335,000 تومان 5,335,000 تومان
1 عدد
ناموجود جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس

ویژگی های جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با ..

جرثقیل 1.5 تن مدلRH-4103رونیکس

5,335,000 تومان 5,335,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس

ویژگی های جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80..

قیمت تک

جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس

5,995,000 تومان 5,995,000 تومان
1 عدد
ناموجود جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس

ویژگی های جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80..

جرثقیل 2 تن مدلRH-4104رونیکس

5,995,000 تومان 5,995,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس

ویژگی های جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80..

قیمت تک

جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس

7,579,000 تومان 7,579,000 تومان
1 عدد
ناموجود جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس

ویژگی های جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80..

جرثقیل 3 تن مدلRH-4105رونیکس

7,579,000 تومان 7,579,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس

ویژگی های جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80 ..

قیمت تک

جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس

11,979,000 تومان 11,979,000 تومان
1 عدد
ناموجود جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس

ویژگی های جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس : - طراحی خورشیدی و فلکه ها در جهت کاهش نیروی درخواستی برای کشش .- زنجیر بار از جنس آلیاژ استیل با گرید 80 ..

جرثقیل 5تن مدلRH-4106رونیکس

11,979,000 تومان 11,979,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن

ویژگی های جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن : -مجهز به زنجیر بار گالوانیزه ژاپنی مطابق استاندارد ISO3077 و با طول 1/5 متر-استفاده از آلیاژ فولاد سخت ک..

قیمت تک

جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن

6,989,000 تومان 6,989,000 تومان
1 عدد
موجود جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن

ویژگی های جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن : -مجهز به زنجیر بار گالوانیزه ژاپنی مطابق استاندارد ISO3077 و با طول 1/5 متر-استفاده از آلیاژ فولاد سخت ک..

جرثقیل دستی (پولیفت)مدل توسن

6,989,000 تومان 6,989,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
موجود جرثقیل دستی ویتال از نیم تن تا 5 تن

طراحی چرخ دندها در جهت کاهش نیروی درخواستیسیستم دو محور زنجیر حمل فولادی با گرید 80 مطابق با استاندارد ایزو 3577قلاب های فولادی فورج که در صورت د..

قیمت تک

جرثقیل دستی ویتال از نیم تن تا 5 تن

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
1 عدد
موجود جرثقیل دستی ویتال از نیم تن تا 5 تن

طراحی چرخ دندها در جهت کاهش نیروی درخواستیسیستم دو محور زنجیر حمل فولادی با گرید 80 مطابق با استاندارد ایزو 3577قلاب های فولادی فورج که در صورت د..

جرثقیل دستی ویتال از نیم تن تا 5 تن

2,800,000 تومان 2,800,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل دستی ویتال از یک تن تا 20 تن

طراحی چرخ دندها در جهت کاهش نیروی درخواستیسیستم دو محور زنجیر حمل فولادی با گرید 80 مطابق با استاندارد ایزو 3577قلاب های فولادی فورج که در صورت د..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل دستی ویتال از یک تن تا 20 تن

طراحی چرخ دندها در جهت کاهش نیروی درخواستیسیستم دو محور زنجیر حمل فولادی با گرید 80 مطابق با استاندارد ایزو 3577قلاب های فولادی فورج که در صورت د..

جرثقیل دستی ویتال از یک تن تا 20 تن

1,215,000 تومان 1,215,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل زنجیری درظرفیت های : (0.5-1-1.5-2-3-5)،مدل توسن

ویژگی های جرثقیل زنجیری،مدل توسن : -دارای گواهی بازرسی عملکردی محصول-زنجیر ژاپنی مطابق با استاندارد ISO3077-دارای قلاب 4 پین با ضامن قوی و ض..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل زنجیری درظرفیت های : (0.5-1-1.5-2-3-5)،مدل توسن

ویژگی های جرثقیل زنجیری،مدل توسن : -دارای گواهی بازرسی عملکردی محصول-زنجیر ژاپنی مطابق با استاندارد ISO3077-دارای قلاب 4 پین با ضامن قوی و ض..

جرثقیل زنجیری درظرفیت های : (0.5-1-1.5-2-3-5)،مدل توسن

4,828,000 تومان 4,828,000 تومان
قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل های ضد زنگ ویتال از1تن تا 3 تن

جرثقیل های ضد زنگ ویتال  از1تن تا 3 تنقابلیت استفاده در محیط های خاص استفاده در محیط های اسیدی و قلیاییدارای 6 متر ارتفاعجنس استیلجنس زنجیر ..

قیمت تک
1 عدد
ناموجود جرثقیل های ضد زنگ ویتال از1تن تا 3 تن

جرثقیل های ضد زنگ ویتال  از1تن تا 3 تنقابلیت استفاده در محیط های خاص استفاده در محیط های اسیدی و قلیاییدارای 6 متر ارتفاعجنس استیلجنس زنجیر ..

جرثقیل های ضد زنگ ویتال از1تن تا 3 تن

11,385,000 تومان 11,385,000 تومان
قیمت تک
نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)

قیمت جرثقیل

مقایسه کالا (0)

تماس با ما

تلفن : 02166347589 -02166344825

پست الکترونیک:info@vipabzar.com

تهران خیابان امام خمینی جنب بیمارستان سینا کوچه شهید میرزایی پلاک 30 پاساژ محسن طبقه سوم واحد 60 (امکان خریدحضوری کالاوجودندارد)

 • نماد ساماندهی
 • logo-samandehi
جدیدترین های Vipabzar در نرم افزار موبایل نسخه اندروید 

دانلود نسخه اندروید

دانلود نسخه آیفون

تمامی حقوق محفوظ می باشد

طراحی سایت نونگار پردازش